2. 4. 2024

Univerzita Tomáše Bati, se kterou MESIT dlouhodobě spolupracuje, pořádala workshop „Jak se zaměstnat po VŠ“, který byl určen pro studenty Fakulty logistiky a krizového řízení. Cílem workshopu bylo seznámit studenty s možnostmi práce v jednotlivých oblastech veřejné a soukromé sféry a v oblasti bezpečnosti a MESIT měl možnost prezentovat sebe a svou činnost.

Studenti byli seznámeni s naší společností a různými pracovními pozicemi, praxemi a stážemi, a také s případnou spoluprací při tvorbě bakalářských nebo diplomových prací. Prostor na dotazy studenti skvěle využili a doptávali se na doplňující informace. Máme radost ze spolupráce a těšíme se na další shledání.