Historie značky MESIT

Počátky značky MESIT

Počátky značky MESIT

Značka MESIT je dnes celosvětově známá jako tradiční výrobce vysoce specializovaných výrobků a technologií, zejména pro letectví a vojenský průmysl. Vraťme se však chvíli zpět v čase, do 50. let 20. století, kdy to všechno začalo. Jednání o výstavbě našeho podniku začalo rozhodnutím přemístit výrobu leteckých přístrojů a elektroniky mimo Prahu. Původně se zamýšlelo o přemístění výroby do Přerova, ale po dlouhých jednáních bylo nakonec vybráno Uherské Hradiště, a to nejenom pro své strategické umístění.

Uprostřed tehdy zemědělského Slovácka se začal stavět nový závod. V souběhu s probíhající výstavbou nového závodu byla v roce 1951 uvedena do provozu mechanická dílna v mařatickém hostinci U Pučalíků. Mezi prvními zaměstnanci bylo pár odborníků, ale většina lidí neměla s prací ve výrobě žádnou zkušenost. Proto odjeli do Modřan první učni, kteří se po návratu angažovali s nově nabytými znalostmi v práci v nástrojárně a v montážních dílnách. Slavnostní otevření nově postavených prostor v Sokolovské ulici proběhlo 10. května 1952. Postupně se areál rozrůstal, vznikla i první technická laboratoř a od roku 1957 začala výroba leteckých přístrojů na základě vlastního vývoje. Klíčovým výrobkem MESITu se v tomto období stala radiostanice LUN 3521, též známá jako Hradišťan.

Rozvoj podniku

Rozvoj podniku

Pokračovala výstavba slévárny, modelárny, galvanovny a dalších provozů. Do administrativní budovy se přesunulo učňovské středisko, došlo k rozšíření výrobních dílenských ploch. Vychovali jsme si výborný kolektiv zaměstnanců, specialistů, a díky tomu bylo do konce roku 1975 vyrobeno přibližně 380 typů přístrojů, z toho jich bylo téměř 330 zpracováno v odboru vývoje a konstrukce. Část tvořily přístroje z licenční výroby, ale značné množství bylo vyvinuto u nás zcela nově. V roce 1990 už to bylo 850 typů přístrojů a zařízení.

Bohužel ne všechny dny v MESITu byly zalité sluncem. Dne 23. listopadu 1984 u nás došlo k jedné z největších československých průmyslových tragédií, když se zřítil strop výrobní haly v třípatrové budově M1. Při této události zahynulo 18 pracovníků podniku a přes 40 pracovníků bylo zraněno. Příčinou tragédie byl nevhodný materiál použitý při výstavbě haly – hlinitanový beton. Zbytky budovy byly kompletně strženy a na stejném místě vyrostla nová budova M1. Vedle ní byl vybudován pomník na památku obětí. V den výročí pádu se u pomníku každoročně schází vedení skupiny MESIT i široká veřejnost a zapalují zde svíčky za zesnulé.

 

Transformace značky

Transformace značky

Dalším důležitým mezníkem v historii firmy byl rok 1992, kdy proběhla celorepubliková ekonomická transformace. Ta vyvolala změny i v organizační struktuře MESITu, stala se z nás akciová společnost. V důsledku rozpadu východních trhů jsme přišli o značnou část zákazníků z oblasti letecké techniky, a s tím souvisel i pokles výroby v tomto segmentu. MESIT se na situaci rychle adaptoval a začal cílit na vyspělé západní trhy a perspektivní rozvojové země. Se vznikem dalších, specializovaných společností skupiny MESIT v 90. letech se rozšiřovalo i výrobní portfolio naší společnosti a dynamicky se rozvíjely i technologie, kterých jsme při výrobě využívali. Také jsme zavedli marketingově orientované řízení a více se soustředili na propagaci u nás i ve světě. Pro posílení značky MESIT jsme v roce 2016 jednotně přejmenovali všechny naše firmy. Začali jsme se soustředit na aktivní obchodní politiku, jejíž nezbytnou součástí je i naše účast na nejvýznamnějších světových výstavách.

Spojení s významným hráčem na českém trhu

Spojení s významným hráčem na českém trhu

Nová éra skupiny MESIT se započala v roce 2018, kdy došlo ke spojení naší značky s českou společností OMNIPOL, která se stala naším novým vlastníkem. Spolu s firmami ERA, Aircraft Industries a Aero Vodochody jsme se stali součástí silné, obchodní skupiny, která nám zprostředkovala kontakty k navázání obchodů na nových trzích. Společnosti skupiny MESIT mají v současnosti vynikající organizaci vývoje a výroby, disponují špičkovými technologiemi a využívají systém řízení kvality. Od roku 2022 začalo probíhat slučování firem do divizí, které umožní poskytovat zákazníkům komplexní služby a zajistí vývoj i výrobu kompletního produktu v jednom areálu. Máme vlastní specializované laboratoře a jsme schopni výrobky testovat v extrémních podmínkách. Vítáme technicky náročná zadání a plníme i speciální zákaznické požadavky.