8. 7. 2024

Konec školního roku je čas exkurzí a my jsme v MESITu s radostí přivítali studenty 3. ročníku ze Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště.

Cílem exkurze bylo propojit školní teorii s reálnou ukázkou výrobních procesů. Studenti se po krátké úvodní prezentaci vydali do naší slévárny, kde mohli vidět komplexní proces vzniku odlitků metodou vytavitelného voskového modelu.

Druhá část exkurze se zaměřila na proces přesného obrábění dílů na CNC strojích a seznámení studentů s technologickými postupy, jak dosáhnout precizních výrobků z oceli, slitin hliníku a mědi, plastů a titanu.

Děkujeme za návštěvu!