13. 10. 2023

Na přelomu září a října se maturanti z naší školy vydali na jazykovou exkurzi do Velké Británie. Zájezd plný dobrodružství, výuky a poznávání anglické kultury zanechal na účastnících nezapomenutelný dojem.

Exkurze začala odletem z pražského letiště do Birminghamu, odkud je minibus přepravil do malebného města Moreton-in-Marsh, kde se ubytovali. Jakmile přistáli na britské půdě, už se hovořilo pouze anglicky!

V průběhu týdne maturanti navštívili mnoho zajímavých míst. Například Stratford upon Avon, rodiště slavného anglického dramatika Williama Shakespeara. Zde si prohlédli dobové rekvizity přímo z Shakespearových her a navštívili dům, kde slavný spisovatel vyrůstal.

Další zastávkou byl Oxford, kde se seznámili s historií a prestiží tamní univerzity. Součástí prohlídky univerzity byl i vědomostní kvíz, kde si maturanti mohli získat drobné ceny přímo od oxfordské univerzity. Navštívili také slavnou jídelnu, která se stala známou díky filmařským záběrům z Harryho Pottera.

Exkurze procvičila u žáků i praktickou stránku angličtiny. Žáci během cestování dostávali různé úkoly simulující běžné situace, jako nakupování, ptaní se na cestu a další. Prostě se museli všude dorozumět úplně sami.

Vrcholem výletu byla návštěva Londýna. Během procházky žáci viděli Buckingham Palace, Westminster Abbey, Trafalgar Square, Soho, Piccadilly Circus a další pamětihodnosti. Odpoledne bylo věnováno nakupování suvenýrů a návštěvě londýnských atrakcí.

Při návratu do České republiky naši expedici z MESITu však čekalo to největší dobrodružství! Do Prahy se s nimi nevrátily jejich kufry! Chvíli trvalo, než se zjistilo, kde kufry jsou. Žáci se však nakonec se svou bagáží šťastně shledali.

Celá exkurze nejen rozšířila jejich jazykové dovednosti, které teď uplatní nejen při maturitní zkoušce, ale také je obohatila o znalosti anglické historie a kultury a naučila je větší samostatnosti.

Exkurze byla spolufinancována z grantu nadace VELUX v rámci našeho projektu MESIT school ver. 4.0.

A jak celou exkurzi hodnotí pedagogický dozor exkurze, paní učitelka Vaverková s paní učitelkou Kuntovou? „My, jakožto učitelky angličtiny všech zúčastněných žáků, můžeme se zadostiučiněním prohlásit, že naše mise byla velmi úspěšná. V angličtině jsme se bavili prakticky od přistání v Birminghamu, žáci, i ti méně zdatní v angličtině, se aktivně zapojovali do rozhovorů s našimi hostiteli, s prodavači a pracovníky ve službách, ale také s náhodnými kolemjdoucími. Nemalým přínosem je také kulturní rozhled o slavné britské osobnosti a také prožitý kulturní šok.“ 😊