MESIT at the NATO Days in Ostrava

22. 9. 2021

At the weekend of 18 - 19 September 2021, MESIT took part in the NATO Days in Ostrava & Czech Air Force Days 2021. At a joint stand with OMNIPOL and ERA, it was once again an honor to welcome business partners, state administration members and the professional public.

more…

MESIT is the main partner of NATO days in Ostrava

15. 9. 2021

MESIT takes part in NATO days again this year. Together with OMNIPOL and ERA, it has become one of the main partners, and from 18 to 19 September, 2021, it will be happy to welcome visitors to this popular event in the outdoor area in the VIP zone. This year the venue is again open to a wide public audience and thanks to safety measures it may be attended by 40,000 people a day.

more…

Presentation of tactical communication at the IDEX exhibition

1. 3. 2021

IDEX, one of the most important world military technology trade shows, and NAVDEX, the naval defence exhibition, were held in Abu Dhabi from 21st to 25th February 2021.

more…

MESIT at the IDEX exhibition in Abu Dhabi

15. 2. 2021

We are pleased that after many months we can finally attend an exhibition and meet our business partners and customers in person again. From 21st to 25th February 2021 you can join us at the IDEX exhibition in Abu Dhabi, the capital of the United Arab Emirates.

more…

36 let od tragického zřícení budovy M1

24. 11. 2020

V pátek 20. 11. 2020 položili Dr. Gerek a p. Štěrba smuteční věnce k památníku tragického zřícení budovy M1, od kterého uplynulo již 36 let. Větší pietní setkání letos bohužel vzhledem k epidemiologické situaci nemohlo proběhnout. Věnujme proto našim 18 zahynulým kolegům alespoň tichou vzpomínku.

more…

Safe Flight with Fuel Metering and Refuelling Systems

27. 10. 2020

Have you read the new article about the development of the fuel measurement systems in MESIT? You will learn there that information about the fuel level is absolutely essential to a safe flight and why the process of measuring fuel is sophisticated and technically demanding scientific discipline.

more…

Dnešní den patří dětem

1. 6. 2020

Již více než 68 let dáváme myšlenkám život. Vyvíjíme a konstruujeme složitá technická zařízení, vkládáme do nich um, myšlenky a znalosti našich zaměstnanců.

more…

Opatření koncernu MESIT k šíření epidemie COVID -19

12. 3. 2020

Vedení koncernu MESIT si uvědomuje závažnost dané situace a je naším cílem minimalizovat dopady této epidemie do chodu firmy, našich obchodních vztahů a běžných životů našich zaměstnanců. V souvislosti s rozšířením epidemie koronaviru COVID-19 v Evropě vedení koncernu přijímá veškerá možná opatření, aby nedošlo k šíření infekce.

more…

Inspirace středoškolákům

7. 2. 2020

Skupina studentů ze 2. – 3. ročníků gymnázií ve Starém Městě a Uherském Brodě ve středu 5.února 2020 navštívila koncern MESIT v Uherském Hradišti – Mařaticích. Akci s názvem Inspirace středoškolákům připravila Krajská hospodářská komora Zlínského kraje v rámci projektu IKAP.

more…

Strom pro nemocnici

20. 1. 2020

Koncern MESIT se zúčastnil akce „Stromy pro nemocnici“, v rámci které měli dárci možnost zpříjemnit areál a okolí nemocnice výsadbou nových stromů. Naše volba padla na dub bahenní, kultivar green dwarf, který na podzim vyniká svou barevností. Najdete ho u vstupu do areálu nemocnice a poznáte ho podle loga firmy na tabulce s popiskem stromu.

more…