Skupina MESIT se dlouhodobě snaží přinášet svým zaměstnancům výhody, které by jim usnadnily slaďování pracovního a osobního života. Proto byla v září 2022 ve spolupráci s provozovatelem TC Staré Město, z.s. otevřena mateřská školka, která je provozována formou dětské skupiny a je určena pro děti ve věku od 2 do 6 let.

Co je dětská skupina?

Co je dětská skupina?

Dětská skupina je formální název pro specifickou formu péče o děti ve věku od 12 měsíců do zahájení povinné školní docházky.

Rozsahem pokrývá jak období jeslí, tak mateřské školy. Jedná se o oblast péče, která je alternativním řešením k oficiálním zařízením preprimárního vzdělávání, mateřským školám.

Mezi jejich výhody patří celoroční provoz včetně letních prázdnin, disponují kvalifikovaným a zdravotně způsobilým personálem, kladou důraz na individuální přístup a pozvolnou adaptaci přizpůsobenou potřebám každého dítěte.

Kde školku najdete?

Kde školku najdete?

Školka sídlí v prostorách MESIT střední školy, kousek od areálu MESITu, kam se vrátila po téměř třiceti letech do nově zrekonstruovaných prostor.

Provozní doba zařízení je 6:30–17:00 a děti jsou umístěny ve dvou třídách dle věku, kterému je uzpůsobeno vybavení jednotlivých tříd i přístup a práce s dětmi samotnými.

V případě hezkého počasí tráví děti čas na novém venkovním hřišti.

Kapacita školky je třicet dva dětí a pečuje o ně celkem 5 paní učitelkek. V současné době máme v jedné třídě 12 dětí a ve druhé 20 dětí.

Pohybová výchova dětí

Pohybová výchova dětí

Koncept školky je unikátní svým zaměřením na pohybovou výchovu dětí, kdy klade důraz na sportovní průpravu dětí, která přirozenou cestou podporuje jejich motorický, kognitivní a sociální vývoj.

Pohybem tráví děti několik hodin denně, a to jak ve vnitřních prostorách, tak na čerstvém vzduchu. Za dětmi dochází také trenéři gymnastiky, atletiky, tenisu, míčových sportů.

Důležitost pohybové průpravy dětí v současnosti ještě roste spolu s tím, jak dostupný je i pro takto malé děti virtuální svět.

Formou her a přiměřeně zvolených cvičení pedagogičtí pracovníci kladou důraz na motorickou stimulaci a budují u dětí pozitivní vztah ke sportu již od raného dětství.

Další výchovný program

Další výchovný program

Součástí výchovného programu je i hudební a výtvarná výchova, výuka anglického jazyka, pestrá nabídka zájmových kroužků a besídky pro rodiče.

Vedle pohybu má naše zařízení další zvláštnost – děti si neužijí televize, maximálně jim v průběhu dne paní učitelky pouští krátké motivační video k tematickým celkům vzdělávacího programu. V poobědovém klidu jim pak čtou nebo pouští pohádky. Současně jsou také vedeni k maximální samostatnosti. Sami si uklízejí například i svoje postýlky po spinkání.

Dalším plusem je důraz na zdravou, čerstvou a pestrou stravu dětí. Nedílnou součástí výchovy je individuální přístup a menší počet dětí ve třídě, než je tomu v běžných mateřských školách.

Školka je otevřená i během letních prázdnin (s výjimkou prvního týdne v červenci), rodiče tedy nemusí ani v tomto období řešit zajištění péče o své ratolesti.

Kolik to stojí?

Pro zaměstnance skupiny MESIT platí zvýhodněná cena školkovného 1.200 Kč měsíčně.

  Třída Věk Počet dětí Výchovný personál Otevírací doba Cena
Jesle 1 třída (min. 55 m2) 2-3 roky 12 dětí 2 učitelky 6:30-17:00 1.200 Kč/měsíc + stravné
77 Kč/dítě/den
Školka 1 třída (min. 80 m2) 4-6 let 20 dětí 3 učitelky 6:30-17:00 1.200 Kč/měsíc + stravné
87 Kč/dítě/den

Kontakt a bližší informace:

Martina Horenská
Tel.: 572 522 441
E-mail: martina.horenska@mesit.cz