3. 10. 2023

Na odborné mezinárodní konferenci PRORAIL, uspořádané na Žilinské univerzitě v Žilině ve dnech 20. - 22. září 2023, jsme měli jedinečnou příležitost prezentovat naše produkty a služby širokému spektru odborníků působícím v železničním průmyslu.

Konference přinesla účastníkům bohatý třídenní program, který se zaměřoval na aktuální výzvy v oblasti kolejových vozidel. Jejím hlavním cílem bylo sdílet nové poznatky a cenné informace pro rozvoj a inovace v oblasti kolejové dopravy.

„Konferencia si udržiava medzinárodný charakter, ako o tom svedčia aj zahraniční prednášatelia,“ informoval předseda vědeckého výboru konference prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD. „Na konferenciu sa prihlásilo 160 účastníkov z 9 štátov. Do programu konferencie bolo zaradené 79 prednášok autorov z 9 štátov (Česko, Fínsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko. Švajčiarsko, Slovensko, Srbsko a Ukrajina). Prednášky boli zamerané na problematiku koľajových vozidiel v širších súvislostiach. Ich hlavnou náplňou boli teoretické otázky koľajových vozidiel, výskum, skúšobníctvo, vývoj a konštrukcia koľajových vozidiel vrátane vozidiel koľajovej mestskej dopravy a ich hlavných komponentov, prevádzka, údržba a inovácie koľajových vozidiel. Niekoľko prednášok bolo venované aj koncepčným otázkam koľajovej dopravy. Ďalším okruhom tém boli otázky týkajúce sa moderných prístupov s využitím vyspelých programových systémov pri vývoji a konštrukcii koľajových vozidiel, pri simulačných dynamických a pevnostných výpočtoch koľajových vozidiel a ich častí. Pozornosť bola tiež venovaná legislatíve, normám a predpisom vo vzťahu k železničnej doprave a koľajovým vozidlám a tiež ekologickým vplyvom koľajovej dopravy (hluk, exhaláty, hybridné pohony, akumulátorové pohony).“

Během konference jsme měli jedinečnou příležitost prezentovat naše produkty, zejména tachografy pro kolejová vozidla, které vyvíjí a vyrábí společnost MESIT asd. Tyto tachografy jsou navrženy pro nové vlakové jednotky i aplikace na starších typech lokomotiv, a představují klíčový prvek pro sledování a zaznamenávání dat o provozu kolejových vozidel, což je zásadní pro bezpečnost a efektivitu železniční dopravy.

Na konferenci rovněž naše společnost MESIT machinery představila své široké spektrum strojírenských služeb, od výroby odlitků přes CNC obrábění až po povrchovou ochranu kovů. Kromě toho jsme na konferenci informovali o naší nové technologii roboticky řízeného tuhnutí, což je inovace, která zlepšuje kvalitu odlitků a může tak podpořit spolehlivý provoz dopravních prostředků.

Celou akci uspořádala Vedeckotechnická spoločnosť pri Žilinskej univerzite v Žiline, ve spolupráci se Strojníckou fakultou Žilinskej univerzity v Žiline a Dopravní fakultou Jana Pernera Univerzity Pardubice. Jsme velmi vděční za tuto jedinečnou možnost prezentovat naše produkty a služby na tak významném fóru, a těšíme se na budoucí spolupráci s odborníky v oblasti železničního průmyslu. Děkujeme všem, kteří nás na konferenci navštívili.