27. 1. 2023

Žáci prvního ročníku oboru Podnikání ve čtvrtek 26. ledna úspěšně zakončili Zážitkový kurz kreativity a podnikavosti. Výsledné prezentace před vedením školy, třídní učitelkou a před organizátory kurzu z TIC ukázaly zájem a odhodlanost žáků vylepšit školní prostředí.

Zážitkový kurz kreativity a podnikavosti probíhal celé první pololetí a kombinoval přednášky, workshopy i hry. V jedné hře si například žáci vyzkoušeli simulaci tržního prostředí. Kurz měl za cíl probouzet u žáků kreativitu, zájem o okolí, a také naučit je vnímat svět jako studnici příležitostí. Což se ve výsledku povedlo.

Výstupem kurzu byly týmové prezentace žáků, kteří se zaměřili na možnost vylepšení školního prostředí. Prezentace byly celkem čtyři a nápady, které z nich vzešly, byly tyto:

1. Chutná voda – umístění přístroje s filtrovanou vodou, perlivou i neperlivou, do školy. Ve škole je kvůli starému potrubí nepříliš chutná voda, a proto by měli všichni přístup k filtrované vodě. V návrhu je i možnost horké vody na zalití kávy či čaje. 

2. Chill-zone – žáci by měli rádi v blízkosti školy lavičky se stolky, u kterých by mohli v teplejších měsících odpočívat.

3. Parkoviště u školy – parkování u školy je dlouhodobý problém. Žáci přišli s projektem na rozšíření parkovací plochy a s úpravou stávajících parkovacích míst. Dalším krokem by bylo zpřístupnění parkování u školy i žákům.

4. Bylinková zahrádka – žáci by si rádi u školy vypěstovali bylinkovou zahrádku, a bylinky z ní by využili na vaření čaje či ochucení vody.

Všem zmíněným projektům předcházely průzkumy mezi našimi žáky i zaměstnanci. Pan ředitel si bedlivě všechny projekty vyslechl a přislíbil pomoc při jejich realizování. Prvním krokem k realizaci bude schůzka týmů v ředitelně v příštím týdnu, kde proběhne podrobnější diskuze.