Udržujeme vysokou úroveň odborného vzdělávání v elektrotechnických a strojírenských oborech. Ve spolupráci se Zlínským krajem, vzdělávacími agenturami a úřady práce vytváříme řadu příležitostí pro růst odbornosti a kvalifikace obyvatel regionu.