Více než 70 let vyvíjíme a vyrábíme vysoce specializované výrobky a systémy. Jejich kvalita je prověřena v těch nejnáročnějších oborech, jako je letectví či vojenský průmysl.
MESIT - vyvíjíme a vyrábíme

Základem úspěchu a rozvoje jsou zejména špičkoví odborníci – od vývojářů po odborné profese ve výrobě a testování.

Z více než 1000 zaměstnanců skupiny je 30 % vysokoškolsky vzdělaných. Technologicky vzájemně provázané společnosti skupiny MESIT jsou schopny poskytovat komplexní výrobky a služby. Kooperace mezi společnostmi probíhá v oblasti na sebe navazujících výrobních operací i ve sdílení zkušeností odborných pracovníků. Můžeme tak realizovat i náročné zakázky z pozice generálního dodavatele.

MESIT - historie

Více než 70 let zkušeností

Od roku 1952 kontinuálně rozvíjíme speciální a průmyslovou výrobu.

Vývoj prvního měřicího přístroje v provizorních prostorách byl prologem příběhu, který vyústil v současnou silnou pozici skupiny MESIT jako spolehlivého dodavatele vysoce kvalitních komponentů, pokročilých systémů i rozsáhlých technologických celků. Společnosti skupiny MESIT mají vynikající organizaci vývoje a výroby, disponují špičkovými technologiemi a využívají systém řízení kvality. Jedním z faktorů našich úspěchů je také nepřetržitá spolupráce s výzkumnými ústavy a školami.

MESIT - chráníme

Chráníme

Všechny provozy skupiny MESIT respektují právní předpisy v oblasti životního prostředí.

Veškerá voda z areálu MESIT prochází vlastní čistírnou. Efektivní a šetrné zpracování odpadových materiálů zajišťují specialisté z oddělení ekologie společnosti MESIT Facility Management.
Vlastní profesionální protipožární jednotka je součástí integrovaného záchranného systému a zasahuje v případě potřeby i mimo prostory MESIT.

MESIT Facility Management
MESIT - vzděláváme

Vzděláváme

70 let tradice výuky technických oborů - vzdělávání propojené s praxí.

Jsme zřizovatelem firemní střední školy, která je největší soukromou školou v rámci Zlínského kraje. Vychováváme novou generaci specialistů v elektrotechnických a strojních oborech v denním i večerním studiu. Mezi úspěšné maturitní obory patří obor Podnikaní, jehož absolventi v posledních letech získávají ocenění v národních soutěžích a pak dále pokračují ve studiu na vysokých školách.

MESIT škola
MESIT - největší zaměstnavatel v regionu

Zaměstnavatel

Jsme hrdí na to, že jsme uznávaným regionálním zaměstnavatelem s přátelskou firemní kulturou.

Věříme, že spokojení zaměstnanci jsou základem úspěchu, proto se snažíme podporovat jejich profesní i osobní růst. Dbáme na rovnováhu mezi prací a soukromím, uvědomujeme si důležitost otevřené komunikace a motivující odměny za vykonanou práci. Naším cílem je nejen podporovat individuální růst našich zaměstnanců, ale také týmovou spolupráci, proto organizujeme i různé teambuildingové a firemní aktivity.
Aktuální nabídku pracovních pozic najdete zde.

MESIT - charita

Podporujeme

Věnujeme se podpoře důležitých projektů ve zdravotnictví a v oblasti sociální péče.

Zaměřujeme se na podporu projektů v oblasti zdravotnictví a sociální péče, čímž aktivně pomáháme potřebným a znevýhodněným na Uherskohradišťsku. Mezi naše nejvýznamnější projekty patří dlouhodobá podpora Domácí pečovatelské služby a hospicových služeb, které poskytuje Charita Uherské Hradiště.

Jsme hrdými partnery akce 450 ml Naděje, která ve spolupráci s Transfuzní stanicí Uherskohradišťské nemocnice pomáhá získat bezplatné prvodárce krve především z řad studentů a mladých lidí.

MESIT - Veletrhy a konference

Veletrhy a konference

Pravidelně se účastníme významných výstav, veletrhů a konferencí v oboru letectví, obrany, strojírenství a dopravní techniky.

Tyto prestižní události nám poskytují jedinečnou příležitost prezentovat naše nejnovější technologie, inovace a řešení. S naší bohatou historií a odborným know-how jsme připraveni představit našim zákazníkům a obchodním partnerům náš vývoj a přispět k rozvoji klíčových průmyslových odvětví.