Více než 70 let vyvíjíme a vyrábíme vysoce specializované výrobky a systémy. Jejich kvalita je prověřena v těch nejnáročnějších oborech, jako je letectví či vojenský průmysl.
MESIT - vyvíjíme a vyrábíme

Základem úspěchu a rozvoje jsou zejména špičkoví odborníci – od vývojářů po odborné profese ve výrobě a testování.

Z více než 1000 zaměstnanců skupiny je 30 % vysokoškolsky vzdělaných. Technologicky vzájemně provázané společnosti skupiny MESIT jsou schopny poskytovat komplexní výrobky a služby. Kooperace mezi společnostmi probíhá v oblasti na sebe navazujících výrobních operací i ve sdílení zkušeností odborných pracovníků. Můžeme tak realizovat i náročné zakázky z pozice generálního dodavatele.

MESIT - historie

Více než 70 let zkušeností

Od roku 1952 kontinuálně rozvíjíme speciální a průmyslovou výrobu.

Vývoj prvního měřicího přístroje v provizorních prostorách byl prologem příběhu, který vyústil v současnou silnou pozici skupiny MESIT jako spolehlivého dodavatele vysoce kvalitních komponentů, pokročilých systémů i rozsáhlých technologických celků. Společnosti skupiny MESIT mají vynikající organizaci vývoje a výroby, disponují špičkovými technologiemi a využívají systém řízení kvality. Jedním z faktorů našich úspěchů je také nepřetržitá spolupráce s výzkumnými ústavy a školami.

MESIT - chráníme

Chráníme

Všechny provozy skupiny MESIT respektují právní předpisy v oblasti životního prostředí.

Veškerá voda z areálu MESIT prochází vlastní čistírnou. Efektivní a šetrné zpracování odpadových materiálů zajišťují specialisté z oddělení ekologie společnosti MESIT Facility Management.
Vlastní profesionální protipožární jednotka je součástí integrovaného záchranného systému a zasahuje v případě potřeby i mimo prostory MESIT.

MESIT Facility Management
MESIT - vzděláváme

Vzděláváme

70 let tradice výuky technických oborů - vzdělávání propojené s praxí.

To je vlastní skupinová škola, která je největší firemní střední školou Zlínského kraje. Vychováváme novou generaci specialistů v elektrotechnických a strojních oborech v denním i večerním studiu.

MESIT škola
MESIT - největší zaměstnavatel v regionu

Jsme největší zaměstnavatel v regionu

Ve skupině MESIT pracuje 1000 zaměstnanců.

Zakládáme si na pracovní kultuře respektující jejich potřeby a klademe velký důraz na příjemné pracovní prostředí. Jsme zodpovědným zaměstnavatelem, dodržujeme dohody, dlouhodobě zajišťujeme meziroční růst mezd. Jako největší zaměstnavatel v regionu přispíváme na jeho rozvoj.
Aktuální nabídku pracovních pozic najdete zde.

MESIT - charita

Podporujeme

Věnujeme se podpoře důležitých projektů ve zdravotnictví a v oblasti sociální péče.

Aktivně se podílíme na pomoci potřebným na Uherskohradišťsku.

V roce 2017 jsme významným objemem přispěli na nákup vozidla pro Domácí pečovatelskou službu Oblastní charity.