V rámci skupiny MESIT nabízíme žákům základních škol, studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol, ale i odborné veřejnosti možnost exkurzí, které individuálně upravujeme s ohledem na věk, případně studijní obor účastníků. V jeden den lze uskutečnit prohlídku maximálně pro 45 zájemců, kteří budou rozděleni do tří skupin po 15 účastnících. Časová náročnost exkurze jsou cca dvě hodiny.

Průběh exkurze

 • prezentace společností a činností skupiny MESIT v konferenčním sále
 • komentovaná prohlídka výrobních prostor odborníkem z praxe
 • diskuse a prostor na dotazy

 
Z důvodu zajištění komentované exkurze a dojednání dalších požadavků je zapotřebí objednávat exkurze s časovým předstihem tří týdnů. Kontaktní osobou je personalistka Hana Bartošková.

 

 Informace a podmínky

 • Prohlídky mohou být zrušeny nebo přesunuty na jiný termín.
 • Během exkurze je návštěvníkům zakázáno pořizovat jakékoliv audiovizuální záznamy (včetně nahrávání obrazu a zvuku na kamery, mobilní telefony a jiná zařízení s integrovanými kamerami).
 • Během exkurze je nutno se pohybovat dle vyznačených cest.
 • Do areálu MESIT je zakázáno vnášet předměty, které by mohly ohrozit život nebo zdraví zaměstnanců nebo třetích osob (např. střelné a bodné zbraně, střelivo, pyrotechnika).
 • V areálu je zakázáno kouření.
 • Návštěvníci berou na vědomí, že prostory areálu jsou monitorovány kamerovým systémem s možností záznamu. Při pořizování záznamu a jeho archivaci jsou respektována pravidla stanovená Nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů. Archivovaný záznam je zabezpečen odpovídajícím způsobem s omezeným přístupem oprávněných zaměstnanců MESIT.
 • Další pravidla budou upřesněna průvodcem před zahájením exkurze.
   

V den exkurze se, prosím, dostavte na recepci 15 minut před jejím začátkem a předložte jmenný seznam všech účastníků.

Kontaktní osoba:

Hana Bartošková
Tel.: 702 243 528, 572 522 442
E-mail: hana.bartoskova@mesit.cz