8. 3. 2024

Každý rok si v MESITu připomínáme Mezinárodní den žen a jeho poselství. Oslava ženských práv a důraz na rovnoprávnost jsou tématy, která hýbou světem, a nejinak je to v naší firmě.

Někdy zapomínáme, že Mezinárodní den žen není relikt komunistického režimu a příležitost k darování rudého karafiátu. Je to hlavně připomenutí toho, že ještě v celkem nedávné minulosti byla rovnoprávnost mezi muži a ženami pouhým přáním a ne realitou. Ve 20. století probíhal boj za volební práva žen a rovnocenný přístup ke vzdělání. A úspěšně! První dívčí gymnázium vzniklo v roce 1890 v Praze a postupně přibývaly školy, které umožňovaly ženám a dívkám získat vyšší vzdělání. Volební právo dostaly ženy v ČSR v roce 1920 a byly jsme jednou z prvních zemí na světě, kde byla tato z dnešního pohledu samozřejmost ustanovena.

Volebním právem a možností studovat ale cesta k rovnoprávnosti neskončila, spíše začala, a ještě i v dnešní době stále pokračuje. Jako významný zaměstnavatel v kraji máme výrazné zastoupení žen mezi našimi zaměstnanci a jsme na to nesmírně hrdí. Respekt a rovné příležitosti jsou jedny z našich hlavních firemních hodnot. Aktuálně v MESITu pracuje 370 žen, což je téměř polovina ze všech našich zaměstnanců.

K příležitosti Mezinárodního dne žen si dovolujeme poděkovat všem našim kolegyním za neúnavnou práci a úsilí, se kterým se věnujete pracovním výzvám. Oceňujeme také vaši vytrvalost a vliv, který máte na naši firmu. Bez vás by to nešlo.

Přejeme vám krásný Mezinárodní den žen!