12. 3. 2020

Vedení koncernu MESIT si uvědomuje závažnost dané situace a je naším cílem minimalizovat dopady této epidemie do chodu firmy, našich obchodních vztahů a běžných životů našich zaměstnanců. V souvislosti s rozšířením epidemie koronaviru COVID-19 v Evropě vedení koncernu přijímá veškerá možná opatření, aby nedošlo k šíření infekce.

Aktuálně omezujeme služební cesty, které by směřovaly do rizikových a karanténních oblastí na nebytné minimum. Naši zaměstnanci mohou přednostně využít možnosti telekonferencí nebo posunutí sjednaných akcí na pozdější termíny.

Při plnění platných nařízení vlády a příslušných orgánů činíme veškerá nutná opatření pro zabezpečení plynulosti výroby v našich společnostech a plnění termínů zakázek.

Zaměstnanci našich společností jsou pravidelně informovaní o aktuálně platných nařízeních vlády a naše firemní střední škola je až od odvolání uzavřena.

 

Ing. Michal Hon, předseda představenstva