1. 7. 2021

Závěr školního roku patřil zážitkům. Díky příznivé epidemiologické situaci jsme měli možnost zase vyrazit s žáky do světa. A bylo to skvělé!

Poslední červnový týden jsme se naše žáky rozhodli odměnit za jejich snahu v nelehkém, převážně distančním, studiu a uspořádali jsme pro ně zážitkové dny. Tyto probíhaly v pondělí 28. a v úterý 29. června, a byly přizpůsobeny přáním jednotlivých tříd. Program byl rozmanitý, absolvovali jsme zábavné, sportovní i naučné aktivity. Potěšilo nás i vyloženě letní, sluníčkové počasí.

A co jsme tedy viděli a navštívili? Podnikatelé vyrazili za zvířátky do ZOO Lešná a výlet spojili s adrenalinovými zážitky v lanovém parku. Další nástavbový obor, Provozní elektrotechnika, se postřílel v aréně při laser game, a protože jim i po lítém boji zbylo dost energie, vyrazili druhý den na výšlap na Břesteckou skálu. Strojaři si také vyšlápli do terénu, vybrali si pro svůj výlet kopec Rochus, který se nachází kousek od školy. Jelikož většina žáků prvního ročníku není z Uherského Hradiště, připravila pro ně třídní učitelka i návštěvu Městského informačního centra, kde se dozvěděli zajímavosti z historie města. Trochu netradiční historii města se dozvěděli žáci paní učitelky Adámkové. Ta je provedla po hřbitově v Mařaticích. Věděli jste, že tam leží spousta slavných osobností? Například Stanislav Lolek, ilustrátor slavné Lišky Bystroušky. Hodně žádaný byl u žáků také turnaj v bowlingu, který si uspořádali dokonce dvě třídy. A prý to byl samý strike!

V neposlední řadě navšítvili žáci Slovácké muzeum, kde zhlédli výstavu plyšových medvídků ze soukromé sbírky a dozvěděli se nové informace z historie této oblíbené hračky. Prohlédli si také výtvarnou tvorbu žáků oboru Užitá malba na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti od roku 1952 do současnosti a dozvěděli se o možnostech uplatnění užité malby od volné malířské tvorby přes využití v architektuře i v současné monumentální moderní reklamě. Nejvíce si užili interaktivní stálou expozici Slovácka.

Nejdál cestovali studenti elektro oborů. Pro ně jsme zařídili exkurzi v naší sesterské firmě ERA Pardubice, která se zaměřuje na vývoj multistatických systémů a technologií pro sledování a rozpoznávání cílů. Po příjezdu nás čekalo vřelé uvítání s úvodní prezentací. Byla nám představena historie firmy, její činnost a hlavně asi nejznámější výrobek z jejich produktového portfolia – pasivní sledovací systém VERA. Kromě teoretické přednášky jsme se dostali přímo do výroby a viděli jsme i takový unikát, jako je předchůdce VERY, systém TAMARA. Firmu ERA, a potažmo i Pardubice, jsme si mohli prohlédnout i ze střechy podniku. Na závěr pro nás tým ERA nachystal zábavný kvíz a ti nejšikovnější žáci obdrželi jako výhru hodnotné dárkové taštičky. Celý výlet jsme zakončili procházkou po centru Pardubic, kde si žáci nakoupili i vyhlášené pardubické perníky. Tento výlet byl pro žáky zcela zdarma, a to díky zapojení naší školy do projektu VELUX MESIT school ver. 4.0.

Ve středu 30. 6. jsme žákům rozdali vysvědčení a odměny za výborné studijní výsledky dle stipendijního řádu. A v jedné třídě rozdával vysvědčení i Santa Claus – ale to už je zase jiný příběh…

Přejeme všem našim žákům i učitelům ty nejlepší prázdniny a v září se těšíme na viděnou!