13. 11. 2017

Představenstvo akciové společnosti MESIT holding, a.s., se sídlem Sokolovská 573, Mařatice, Uherské Hradiště, IČ: 47912529 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1008 svolává valnou hromadu akcionářů, která se bude konat v sídle společnosti dne 13. prosince 2017, v 8:00 hodin.